Sản phẩm CLODEWASH sản xuất trên cơ sở nghiên cứu và tích lũy kinh nghiệm từ Nhật Bản. Các sản phẩm Clo dioxit có tác dụng và độ an toàn vượt trội so với các sản phẩm khử sạch mùi không khí trước đây. Để đánh giá khả năng diệt khuẩn của CLODEWASH quý khác hãy xem nội dung phân tích dưới đây nhé!
 

I. Đánh giá dạng CLODEWASH dạng bột khí sinh học

 
Kết quả khảo nghiệm của Viện Nghiên Cứu & Phát Triển Các Sản Phẩm Thiên Nhiên
 

1. Thời gian khảo nghiệm

 
Từ 1/4 /2021 – 20/5/2021
 

2. Mục đích khảo nghiệm

 
Đánh giá tác dụng diệt khuẩn của sản phẩm Túi treo khử mùi đa năng công nghệ Nhật Bản CLODEWASH (dạng bột sinh khí) đối với các chủng vi sinh vật gây bệnh.
 

3. Chủng vi sinh vật khảo nghiệm

 
Chủng Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027
Chủng Staphylococcus aureus ATCC 6538
Chủng Escherichia coli ATCC 8739
Chủng Salmonella typhimurium ATCC 13311
Chủng Candida albicans ATCC 10231
Chủng Mycotuberculosis ATCC 25618
Chủng Bacillus subtilis ATCC 6633
 

4. Nguyên tắc của phương pháp

 
Các chủng thử nghiệm: Pseudomonas aeruginosa (trực khuẩn mủ xanh), Staphylococcus aureus (tụ cầu vàng), Escherichia coli, Candida albicas, Bacillus subtilis, salmonella, tuberculosis được chuẩn bị trong dung dịch pha loãng. Sau đó, lấy một lượng dung dịch vi khuẩn bơm vào miếng giấy lọc vô trùng. Để miếng giấy lọc trong môi trường có chất diệt khuẩn trong các khoảng thời gian thử nghiệm (theo yêu cầu của nhà sản xuất). Phần giấy lọc có chứa vi khuẩn sau đó được phân tán vào môi trường đệm muối peptone và được cấy truyền để tính lượng vi sinh vật còn sống. Số vi sinh vật giảm sau thử nghiệm thể hiện tác dụng diệt khuẩn của chế phẩm.
 

5. Tính toán kết quả

 
N: nồng độ vi sinh vật ở dung dịch chủng thử nghiệm ban đầu
Na: nồng độ vi sinh vật ở dung dịch sau khi tiếp xúc dung dịch trung hòa hoặc sau khi phân tán trở lại trong đệm muối peptone
N và Na được tính theo công thức: N = C/(n1 + 0,1n2)10x
                        Trong đó:       Vc       là số khuẩn lạc đếm được trên từng đĩa
 
                                              C         là tổng các giá trị Vc
 
                                              n1        giá trị Vc ở độ pha loãng đầu tiên
 
                                              n2        giá trị Vc ở độ pha loãng thứ hai
 
                                              10x      tương ứng hệ số pha loãng thấp nhất
 
Kết quả được ghi dưới dạng: 1,0-9,9 x 10x CFU/ml
Lập bảng so sánh kết quả số vi sinh vật trước và sau thời gian xử lý bằng hóa chất, chế phẩm diệt khuẩn.
 

6. Tác dụng diệt khuẩn

 
Bảng kết quả thể hiện tác dụng diệt khuẩn của Túi treo khử mùi đa năng công nghệ Nhật Bản CLODEWASH
 

 

 
Ghi chú: <10: không phát hiện
 
Nhận xét: Chế phẩm Túi treo khử mùi đa năng công nghệ Nhật Bản CLODEWASH có tác dụng diệt khuẩn tốt với các chủng P. aeruginosa (giảm 5 log sau 4h), S. aureus, E. coli, và S. typhimurium (giảm 5-6 log sau 8h thử nghiệm) tương đương tỷ lệ diệt khuẩn 99,99%. Chế phẩm này cũng giảm 4 log với C. albicans (99,95%) và 3 log với Mycotuberculosis và B. subtilis với tỷ lệ diệt khuẩn lần lượt là 99,6 và 99,1% sau 8h xử lý.
 
 
Chú thích thông sô: Tác dụng diệt khuẩn của Túi treo khử mùi đa năng công nghệ Nhật Bản CLODEWASH theo thời gian
 
 

 II.  Đánh giá dạng CLODEWASH dạng lỏng

 
Kết quả khảo nghiệm của Viện Nghiên Cứu & Phát Triển Các Sản Phẩm Thiên Nhiên
 

1. Thời gian khảo nghiệm

 
Từ 1/4 /2021 – 20/5/2021
 

2. Mục đích khảo nghiệm

 
Đánh giá tác dụng diệt khuẩn của sản phẩm Chai xịt khử mùi đa năng công nghệ Nhật Bản CLODEWASH (dạng lỏng) đối với các chủng vi sinh vật gây bệnh.
 

3. Chủng vi sinh vật khảo nghiệm

 
Chủng Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027
Chủng Staphylococcus aureus ATCC 6538
Chủng Escherichia coli ATCC 8739
Chủng Salmonella typhimurium ATCC 13311
Chủng Candida albicans ATCC 10231
Chủng Mycotuberculosis ATCC 25618
Chủng Bacillus subtilis ATCC 6633
 

4. Nguyên tắc của phương pháp

 
Mỗi mẫu chế phẩm khi thực hiện khảo nghiệm được đánh giá ở nồng độ thử nghiệm theo yêu cầu của chế phẩm và hàm lượng chlorine dioxide trong mỗi chế phẩm trước khi khảo nghiệm đo được là 25 ppm.
 
Các chủng thử nghiệm: Pseudomonas aeruginosa (trực khuẩn mủ xanh), Staphylococcus aureus (tụ cầu vàng), Escherichia coli, Candida albicans, Bacillus subtilis, salmonella, Mycotuberculosis  được chuẩn bị trong dung dịch có các chất tải (bovine albumin 0,3 g/l). Số lượng vi sinh vật còn sống sót ở mỗi mẫu thử được xác định để tính số lượng giảm của vi khuẩn và đánh giá hiệu lực của chế phẩm khảo nghiệm.
 

5. Tính toán kết quả

 
N: nồng độ vi sinh vật ở dung dịch chủng thử nghiệm ban đầu
Na: nồng độ vi sinh vật ở dung dịch sau khi tiếp xúc dung dịch trung hòa hoặc sau khi phân tán trở lại trong đệm muối peptone
N và Na được tính theo công thức: N = C/(n1 + 0,1n2)10x
                        Trong đó:       Vc       là số khuẩn lạc đếm được trên từng đĩa
 
                                                C         là tổng các giá trị Vc
 
                                                n1        giá trị Vc ở độ pha loãng đầu tiên
 
                                                n2        giá trị Vc ở độ pha loãng thứ hai
 
                                                10x      tương ứng hệ số pha loãng thấp nhất
 
Kết quả được ghi dưới dạng: 1,0-9,9 x 10x CFU/ml
Lập bảng so sánh kết quả số vi sinh vật trước và sau thời gian xử lý bằng hóa chất, chế phẩm diệt khuẩn.
 

6. Tác dụng diệt khuẩn

 
Tác dụng diệt khuẩn của Chai xịt khử mùi đa năng công nghệ Nhật Bản CLODEWASH (dạng lỏng, nồng độ ClO2 25 ppm)

 

 

 

 

 

 
Ghi chú: <10 : Không phát hiện
Nhận xét: Chế phẩm Chai xịt khử mùi đa năng công nghệ Nhật Bản CLODEWASH có khả năng diệt khuẩn đối với tất cả các loại vi sinh vật khảo nghiệm với mức độ giảm từ 7- 8 log tương ứng tỷ lệ diệt khuẩn 99,99% sau 30 giây thử nghiệm.
 
Chú thích chỉ số trên: Tác dụng diệt khuẩn Chai xịt khử mùi đa năng công nghệ Nhật Bản CLODEWASH theo thời gian
 

 

Copyright © 2020 - ATOM VIỆT NAM - Design by i-web.vn

Online: 3 | Tổng truy cập: 49991