Đá khô không thể tái sử dụng, không thể tự do điều chỉnh mức nhiệt độ, có lượng khí thải CO2 lớn.

Ice Energy không có khí thải CO2, có 7 mức nhiệt độ cho phép người dùng lựa chọn mức nhiệt phù hợp.

Ngoài ra Ice Energy có thể tái sử dụng nhiều lần.